“Watt een kluwen”

Hoe complex kan een materie zijn. Het debat over energie: nucleair, fossiel of hernieuwbaar, het is niks nieuw. Nog steeds zijn er onduidelijkheden over wat en waarom. Afgelopen zondag bracht de prachtige Panorama-reportage “Watt een kluwen” een beetje meer licht in de duisternis. Zal het licht uiteindelijk toch uitgaan? Of niet?

Het verhaal over een monopolist die zichzelf boven de (Belgische) wet plaatst en enkel de winsten naar Parijs doorschuift. Een paar nieuwkomers die uit de markt geprezen worden of een verkeerd ingelichte consument. De wil om de afgeschreven kerncentrales te sluiten is er blijkbaar nog steeds niet. Waarop wachten we?!

Update: Er zijn ondertussen voldoende technologische ontwikkelingen om een groter aanbod uit alternatieve, hernieuwbare en duurzame energiebronnen te voorzien. Hoe lang gaat het nog duren, vooraleer we beseffen dat elitaire energiebronnen ons terug in de grot duwen?