Volmachtdragers opgelet! Meervoudig stemrecht op de loer.

Vandaag 14/10/2018 gaan we stemmen voor de gemeenteraad en provincieraad. Kan je niet aanwezig zijn, dan is er het systeem van volmachten. Een relatief soepel systeem om je stem te laten horen. Maar. Bij het effectief stemmen als volmachtdrager, zag ik op menig oproepingsbrieven het stempeltje “U hebt gestemd bij volmacht”. Alleen, die stempel zag ik telkens gezet worden op de oproepingsbrief van de volmachtgever. Op die manier wordt de meervoudige stemming terug ingevoerd. Immers; op die manier kan ik als volmachtdrager opnieuw met een volgende volmacht gaan stemmen. Eerst voor mezel, dan voor mijn eerste volmacht, en vervolgens voor een derde keer, voor een vierde keer, zoveel ik volmachten kan verzamelen. Telkens zou het stempeltje komen op de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Beste voorzitters en bijzitters van stembureaus. Ik wens u eerst te bedanken voor uw burgerdienst tijdens deze kiesverrichtingen. Mag ik wel vragen om het enkelvoudig stemrecht in stand te houden en volmachten af te stempelen op de volmachtdrager. Dat is namelijk de enige reden waarom men als volmachtdrager moet de eigen oproepingsbrief meenemen. Zodat je, mocht je met nog een extra volmacht willen stemmen, niet kan een stemkaart krijgen. Omdat het stempeltje “U hebt gestemd bij volmacht” betekent dat de volmachtdrager, de stem van de volmachtgever heeft als tweede stem uitgebracht, punt. Geen derde stem mogelijk, indien u dat stempeltje hebt gezet op de oproepingsbrief van de volmachtdrager. Van mijn part stempelt u ook de oproepingsbrief van de volmachtgever, maar minstens op die van de volmachtdrager. Doet u dat niet; dan is het meervoudig stemrecht opnieuw ingevoerd. Het is letterlijk 100 jaar en 60 jaar geleden dat dat werd afgeschaft voor resp. mannen en vrouwen.

Ondertekend, een bezorgde kiezer.