Visie2012 van Samsom

Diederik Samsom, partijleider van de Nederlandse PvdA, gaf een prachtige speech in de Gentse Vooruit tijdens het afgelopen Visie2012-congres van sp.a. Hij had het over diversiteit en de multiculturele samenleving, want of u nu wil of niet, die is een feit. Er moet gewoon hard aan gewerkt worden. Verder was hij het eens met de stelling dat onderwijs de basis vormt van elke beschaafde maatschappij. “Wij zijn één!” liet Samsom zich ontvallen; gelijk heeft hij. Er is immers meer dat ons verenigd dan wat ons verdeelt.

Na de speech ging Samsom in debat met Bruno Tobback. Het was eerder een versterkend gesprek tussen beide zusterpartijen. “We hoeven elkaar niet te zoeken om elkaar te vinden.” vatte de nationale sp.a-voorzitter het samen. Een leuke afsluiter van een dag interessante debatten over o.a. een Europese solidariteit, links ondernemerschap, gezonde fiscaliteit en (on)gelijke kansen.