Nieuw Onderwijs Spectrum

Het verouderde “waterval”-systeem is passé. Hoog dringend tijd voor een plan van aanpak om een gevraagde en gedragen verandering in het onderwijs te realiseren. Maar…

Onderwijsvakbonden en pedagogen ten velde gaan ermee akkoord: er is een draagvlak voor de (her?)invoering van een brede eerste graad. Het uiteindelijke doel bestaat erin om leerlingen niet langer te moeten in hokjes duwen van ASO (Algemeen Secundair Onderwijs), TSO (Technisch Secundair Onderwijs) en BSO (Beroeps Secundair Onderwijs), maar wel om de leerlingen te laten kennis maken met een breed spectrum aan opties. Naar mijn mening een goed plan! Zelf vind ik het nog steeds vervelend als mensen in een debat over onderwijs het hebben over “sterke” en “zwakke” leerlingen. In een breed spectrum zou dat beter gaan over meer abstracte vorming en meer praktische vorming. De realiteit is namelijk dat zij die uit het BSO en TSO komen vaak sneller (en meer) praktische bijdragen maken aan de maatschappij door middel van het invullen van talloze knelpuntberoepen. Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat onderwijs zicht enkel en alleen moet richten tot het invullen van de vraag op de arbeidsmarkt; ver van zelfs. Maar het is wraakroepend om te merken dat over deze praktisch gevormde mensen nog al te vaak denigrerend wordt gedaan. In dezelfde adem pleit ik voor het Hoger Beroepsonderwijs. Niet enkel abstracte wetenschappen verdienen een “meestergraad”.

Ongeacht welke studie iemand genoten heeft, blijft er veel afhangen van de individuele kansen die iemand heeft kunnen krijgen en gegrepen heeft. De passie die iemand drijft en waarmee die zijn stiel uitoefent is tekenend voor zijn inzet. Doe daar een gezonde portie positieve energie en voldoende ondersteuning waar nodig en je krijgt vanzelf een goede attitude. Dé ingrediënten naar een gezonde en gelukkige, solide en solvabele bijdrage aan de maatschappij.

Vraag is of onze volksvertegenwoordigers (en bij uitbreiding: wij, als volk) dat ook hebben begrepen.